eurosilvania-logo-micsorat30

Seminarii de psihoeducație pe teme diverse: burnout, imunitate psihologică, autocunoaștere și dezvoltare personală pentru copii și adolescenți, managementul furiei, consumul de substanțe psihoactive.

Reziliența psihologică - Atelier interactiv. Cum reușim să depășim un eveniment de viață dificil?

Înscrieri la numerele de telefon și adresa de email afișate.


0723 475 276 | 0736 097 449 | mirelaalexandru@yahoo.com | Consultații


2019 Universitatea TRANSILVANIA Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

• Licență în Psihologie
• Tema de cercetare: Reziliența psihologică și factorii protectivi ai acesteia
• Master în Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie
• Tema de cercetare: Reziliența psihologică și factorii de risc. Imunitatea psihologică

1990 Universitatea TRANSILVANIA Brașov, Facultatea de Mecanică

• Licență în Inginerie Mecanică Fină

2007 Universitatea TRANSILVANIA Brașov, Facultatea de Inginerie Tehnologică

• Master în Ingineria și Managementul Calității
• Tema de cercetare: Evaluarea – Componentă esențială în procesul european de implementare a intervențiilor publice

2006 Ministerul Finanțelor Publice & National University of Ireland, Galway

• Certificate in Policy and Planning – Evaluation – Technical Assistance for Programming, Monitoring and Evaluation

CURSURI

• 2023 - Curs “Evaluarea Complexă Psihodiagnostică și Psihopedagogică”
• 2020 - Curs “Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și dezvoltare personală, utilizate în lucrul cu copii și adolescenți”
• 2020 - Curs “Managementul furiei”
• 2020 - Curs “Terapie sexuală. Model de evaluare clinică și intervenții validate științific”
• 2020 - Curs “Tulburări legate de consumul de substanțe psihoactive”Programări
0723 475 276 - consultații Psihodiagnostic și Consiliere psihologică
0736 097 449 - consultații gratuite pentru persoane din categorii defavorizate


Asociația EUROSILVANIA propune o abordare integrată, focusată pe identificarea nevoilor, problemelor cu care se confruntă categoriile de persoane vulnerabile atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere psihologic. Valorificând o experiență de peste 20 ani în implementarea de proiecte educaționale, sociale și de investiții, urmărim să realizăm, prin proiectele viitoare, intervenții cu impact social major la nivelul comunității, vizând toate aspectele dezvoltării durabile (dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi). Activitățile propuse includ:
• intervenții la nivel individual (psihodiagnostic, consiliere psihologică);
• intervenții la nivel de grup (grupuri de suport cu tematici diferite, teambuilding);
• ateliere de autocunoaștere și dezvoltare personală pentru copii și adolescenți;
• elaborare de studii si analize care vor fundamenta viitoare proiecte și strategii de dezvoltare și sprijin al comunităților locale;
• indentificarea de noi oportunități de finanțare pentru proiecte educaționale și sociale care au în vedere sprijinirea unor grupuri vulnerabile: persoane vârstnice care se confruntă cu risc de marginalizare și excluziune socială, tineri care provin din sistemul de protecție a copilului, etc.